Τα οφελη της καταγραφης

Δυστυχώς στην εποχή μας έχουν αυξηθεί τα διάφορα κυκλώματα αρχαιοκαπηλίας που σε κάθε ευκαιρία λεηλατούν Ι. Ναούς και Ι. Μονές. Μια καταγραφή όμως κατοχυρώνει την ταυτότητα των κειμηλίων και αποδυναμώνει στον μέγιστο βαθμό την παράνομη διακίνηση.

Οι ναοί μπορούν να έχουν πια στα χέρια τους έναν οργανωμένο κατάλογο που θα πιστοποιεί ότι τα συγκεκριμένα κειμήλια ανήκουν σε συγκεκριμένο ναό.

Με την καταγραφή παρέχεται η δυνατότητα οργάνωσης, εύκολης ανάκτησης των κειμηλίων αλλά και διαφύλαξης της πληροφορίας που είναι χρήσιμη για την έρευνα και τη μελέτη.

Κατά τη διαδικασία της τεκμηρίωσης προκύπτουν σημαντικά είδη πληροφορίας όπως είναι η αποκάλυψη επιγραφών, υπογραφών ή σημάδια που προσδίδουν την ταυτότητα και την προέλευση ακόμα του αντικειμένου.

Η καταγραφή τέτοιων στοιχείων μπορεί να δώσει χρήσιμα αποτελέσματα για το σύνολο μιας συλλογής και να προκύψουν πληροφορίες που αφορούν τη χρονολόγηση των αντικειμένων.

Επιπλέον η προσεκτική μελέτη και καταγραφή των φθορών του αντικειμένου, συχνά, αποκαλύπτει λεπτομέρειες για την χρήση ή λειτουργία του αντικειμένου. Κάποιες φορές, οι φθορές που εντοπίζονται οφείλονται σε περιβαλλοντικά αίτια που δίνουν στοιχεία για το περιβάλλον που βρισκόταν το αντικείμενο.